Menu główne
Start
Aktualności
Linki
Szukaj
Osprzęt elektryczny
Pozwolenia na budowe
Zabezpieczenie planu
Gotowe projekty
Domy drewniane - zalety
Domy drewniane - wady
Szukam działki
Finansowanie budowy domu
Osprzęt elektryczny

Serwisy branżowe

Ogrody zimowe - projektowanie i wykonanie ogrodów zimowych, okna drewniane.

Maszyny budowlane - koparki, minikoparki, agregaty, zageszczarki, wynajem i serwis.

Kominki - piece, akcesoria, obudowy kominkowe

Budowa domów, Bielsko Biała - usługi budowlane, materiały opałowe

Budownictwo,sprzęt i technologie budowlane - artykuły z tematyki budownictwa

Artykuły budowlane,kominki - katalog artykułów

Porady budowlane - budownictwo, materiały, usługi, firmy budowlane

Start arrow Zabezpieczenie planu
Zabezpieczenie planu budowy
21.06.2007.

Przystępując do prac budowlanych na danym terenie, podmioty biorące udział w  inwestycji mają prawny obowiązek zgłosić swój akces odpowiednim organom w postępowaniu administracyjnym. Ponadto na tych organach ciąży także obowiązek zawiadomienia organów o zamiarach podjęcia kolejnych czynności faktycznych w procesie budowlanym. 

Według prawa budowlanego, prawne rozpoczęcie budowy następuje z dniem rozpoczęcia prac przygotowawczych na danym terenie, pod budowę. Do prac takich zalicza się:

     - wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

     - niwelacja terenu,

     - zagospodarowanie terenu budowy (wliczając budową tymczasowych obiektów),

     - wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury techniczne.

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę domu lub zgłoszeniem. Pozwolenia wymaga także dostawa energii, wody, ciepła oraz gazu, związane z budową.  

Obowiązki inwestora, wynikające z rozpoczęcia prac budowlanych:

 • zawiadomienie odpowiednich organów o zamierzonym rozpoczęciu robót,
 • dostarczenie pisemnego oświadczenia kierownika budowy, w którym zawarte będzie stwierdzenie wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, przyjęcie obowiązku kierowania miejscem robót, zaświadczenie potwierdzające członkostwo w izbie samorządu zawodowego,
 • zapewnienie kierownictwa budowy bądź rozbiórki oraz nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
  Zabezpieczenie planu
  Zabezpieczenie planu
 

Obowiązki nałożone na kierownika budowy, wyznaczonego przez inwestora:

 • prowadzenie dziennika budowy lub rozbiórki,
 • umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej wraz z danymi wykonawcy oraz inwestora,
 • umieszczenie na terenie objętym budową ogłoszenia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia,
 • zabezpieczenie terenu budowy (przez siatkę bądź oddzielenie samego terenu od sąsiadującego taśmą bądź innym podobnym materiałem),
 • wyraźne zaznaczenie miejsca budowy wraz z tablicami informacyjnymi, widocznymi z terenów sąsiadujących.
Zmieniony ( 05.07.2007. )
 
   
XHTML  CSS
© Copyright 2007 - YourWeb.com
All Right reserved

Budowa domów, budowa domu jednorodzinnego, porady budowlane, budowa-domow.com